מטרתו של אתר אינטרנט זה היא להודיע עלהתעניינותך בהשתתפות בניסוי GALax-C‏ (PBKR03 NCT04771416) לבדיקת טיפול גני למחלת קראבה (Krabbe)בילדים בגיל מוקדם (Globoid Cell Leukodystrophy). 

לאחר ציון התעניינותך באמצעות הטופס להלן,תועבר לאתר מחקרים קליניים.

 לקבלת מידע נוסף אודות הניסוי, לחץכאן